Dodany: 2012-02-29 08:44:47
 

Zasada przejrzystości Najlepszym sposobem finansowania prowadzonego przez siebie biznesu są oczywiście przetargi organizowane przez instytucje samorządu terytorialnego głównie gminy mające na celu realizację postawionych przez siebie celów zwane zadaniami własnymi oraz zleconymi, których samodzielnie nie będzie w stanie wykonać w terminie.

 

Nie ulega więc wątpliwości, że partnerstwo publiczno – prywatne do doskonały sposób na to, aby każda firma, która chce wziąć udział w przetargu ma taką możliwość. Udział w rokowaniach dla każdego podmiotu odbywać się będzie na dokładnie takich samych zasadach. Nie ma znaczenia czy firma będzie mikro, mała, średnia czy duża.

 

Zasada przejrzystości i jawności wszystkich informacji jest najważniejszą jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne z punktu widzenia nie tylko wykonawcy ale przede wszystkim powinna obowiązywać podmioty rozpisujące rokowania przetargowe. Kiedy będzie odwrotnie postępowanie nie będzie przejrzyste, a więc bardzo często przetargi takie będą unieważniane i będzie trzeba rozpisywać kolejne. Fundamenty, na których opiera się każde partnerstwo publiczno – prywatne muszą być zachowane pod rygorem nieważności..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zasada przejrzystości
Nick: