Dodany: 2012-02-29 08:56:10
 

Wykonawca w postępowaniu PPPDecydując się na partnerstwo publiczno –prywatne musimy wiedzieć dokładnie w jakim charakterze będziemy występować biorąc udział w negocjacjach o wykonanie czynności będących przedmiotem postępowania przetargowego.

 

Nie rudno jednak domyślić się, że możliwości są dwie: zamawiający a więc podmiot administracji publicznej czyli najczęściej urząd gminy, miasta, urząd powiatowy czy wojewódzki a z drugiej strony wykonawca, czyli firma biorąca udział w postępowaniu przetargowym gdzie przedmiotem jest partnerstwo publiczno -prywatne. Do zadań jakie będzie on musiał spełnić aby w ogóle móc ubiegać się o dopuszczenie do przetargu to oczywiście wpłata najczęściej 10% wartości umowy oraz zaproponowanie najkorzystniejszej możliwej oferty która postępowanie wygra.

 

Następny krok to oczywiście przedstawienie planu realizacji danego przedsięwzięcia, gdzie będą ujęte nie tylko podstawowe zasady, na których opiera się każde partnerstwo publiczno –prywatne lecz również poszczególne stadia realizowanego projektu. Kiedy zostanie ono zatwierdzone jako wykonawca możemy przystąpić do jego realizacji w praktyce..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Wykonawca w postępowaniu PPP
Nick: