Dodany: 2012-02-29 09:05:20
 

Przetarg ograniczonyZasadą jest, że każde partnerstwo publiczno – prywatne odbywać się będzie na zasadach przetargów. I nie ważne czy mamy tutaj do czynienia z wyłonieniem zwycięzców gdy mowa o wykonywaniu zadań własnych czy też zleconych dla samorządów.

 

Przepisy dotyczące zamówień publicznych w których udział biorą podmioty prywatne (firmy) są w tym jednoznaczne. I nie ważne czego dotyczyć będzie przedmiot postępowania koniecznym będzie wyłonienie zwycięzcy który dane prace będzie wykonywać. I właśnie tutaj partnerstwo publiczno – prywatne opierające się o przetargi publiczne może przejawiać się w dwóch formach: przetargu nieograniczonego, gdzie do negocjacji może zostać zaproszona każda grupa podmiotów i przetargi ograniczone, gdzie może występować ich jedynie kilka.

 

Zasada wyłonienia zwycięzcy jednak się nie zmienia. Wygrywa ten, kto zaproponuje najkorzystniejszą cenę i prace będą wykonane w najkrótszym możliwym czasie. Nie oznacza to równocześnie, że partnerstwo publiczno – prywatne odnosić się może tylko i wyłącznie do dużych podmiotów. Mogą brać w przetargu udział również firmy mniejsze, często nawet mikro..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Przetarg ograniczony
Nick: