Dodany: 2012-03-01 09:41:27
 

Czym jest pisemność postępowaniaNie trudno domyślić się, że każda czynność prawna musi posiadać odpowiednie formy, aby nie straciła mocy prawnej pod rygorem nieważności. W każdym przypadku jest to oczywiście forma pisemna, która ma za zadanie wypełnić podstawowych założeń prawnych, które ma do wypełnienia partnerstwo publiczno – prawne.

 

To właśnie poprzez pisemność postępowania należy złożyć wszystkie niezbędne dokumenty zawierające najważniejsze punkty z których taki dokument powinien się składać. Brak chociażby jednego z nich sprawi, że złożenie oferty o partnerstwo publiczno – prywatne stanie się nieważne i będzie konieczność jego poprawienia i złożenia jeszcze raz. Oczywiście każda następna forma musi również być pisemna kiedy przystępujemy do dalszej walki o wygranie postępowania o zamówienie publiczne.

 

Teraz również będziemy obowiązani do pisemnej formy każdego składanego dokumentu. Musimy uczynić to w przewidzianych umową terminach, z których nie wywiązanie się sprawi, że postępowanie o partnerstwo publiczno –prywatne zostanie z naszej winy rozpatrzone na korzyść innego podmiotu..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest pisemność postępowania
Nick: