Dodany: 2012-03-01 09:48:17
 

Postępowanie protestacyjne Jak w każdej dziedzinie życia tak i w sytuacji gdzie mowa o intratnych zleceniach a tym samym dużych pieniądzach zawsze kluczową kwestią będzie niezgodność wszystkich osób, które w danym przedsięwzięciu będą uczestniczyć.

 

A już na pewno pojawia się niesnaski gdy będzie chodzić o partnerstwo publiczno – prywatne i wielomilionowe kontakty z instytucjami publicznymi. Tutaj praktycznie każde postępowanie będzie nosiło znamiona protestu i to nawet gdy będzie chodzić o z pozoru błahe niedociągnięcia przeciwników. Postępowanie protestacyjne to jedna z możliwości dopuszczających możliwość dochodzenia swych praw przez inne podmioty biorące udział w postępowaniu o realizację zamówienia publicznego.

 

Oczywiście ta możliwość musi zostać ujęta w przepisach prawa które omawiają szczegółowo zagadnienie jakim jest partnerstwo publiczno – prywatne na którym to w głównej mierze oparty będzie każdy przetarg na realizację zadań publicznych. Jest to podstawowe założenie na którym każde partnerstwo publiczno – prywatne opierać się musi..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Postępowanie protestacyjne
Nick: