Dodany: 2012-02-29 09:18:47
images/574px-DIN_4844-2_Gebrauchsanweisung_beachten_D-M018.svg.png57a68.png Trybów wyłaniania zwycięzców na realizację zamówienia publicznego na których opiera się w polskim porządku prawnym partnerstwo publiczno –prywatne jak nie trudno domyślić się jest bardzo wiele. Niekiedy procedura wyłaniania zwycięzców jest dosyć żmudnie przygotowywana przez organy państwowe co zresztą nie powinno dziwić już chyba nikogo.

Dodany: 2012-02-29 09:13:08
images/463px-Symbol_thumbs_up.svg.png85683.png Jednym z trybów wyłaniania najkorzystniejsze oferty przetargowej, na którym opiera swe działanie każde partnerstwo publiczno – prywatne jest zamówienie z wolnej ręki. W tym przypadku podmiot zamawiający a więc organ samorządowy podejmuje się negocjacji co do wykonania zamówienia publicznego tylko i wyłącznie z jednym wykonawcą.

Dodany: 2012-02-29 09:08:50
images/600px-Ambox_ .svg.pngcbb64.png Pośród procedur wyboru najkorzystniejszych ofert, na których opiera się w polskim porządku prawnym partnerstwo publiczno –prywatne jest oczywiście zapytanie o cenę.

Dodany: 2012-02-29 09:07:06
images/komputer 2.jpgc83ac.jpg Obecnie internet coraz głębiej wkracza w nasze życie i zaczyna obejmować coraz to nowe dziedziny. Nie dziwi teraz nikogo, że praktyczni wszystko może odbywać się właśnie w sieci. Nie ważne więc czy będzie chodzić o partnerstwo publiczno –prywatne czy też zwykłą sprzedaż.

Dodany: 2012-02-29 09:05:20
images/240px-Stop_hand_nuvola_blue.svg.png27b98.png Zasadą jest, że każde partnerstwo publiczno – prywatne odbywać się będzie na zasadach przetargów. I nie ważne czy mamy tutaj do czynienia z wyłonieniem zwycięzców gdy mowa o wykonywaniu zadań własnych czy też zleconych dla samorządów.